Vertrouwenspersoon Antoniusschool

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. U kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken.  Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling van de Antoniusschool. Deze kunt u downloaden van de website.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u overleggen met de interne vertrouwenspersoon van de school. Zij staat met naam en telefoonnummer vermeld in de schoolgids en op de website van de school.


De vertrouwenspersoon luistert naar u, biedt ondersteuning en begeleidt u bij het nemen van vervolgstappen. Zij heeft kennis van klachtenprocedures, zij geeft u informatie en overlegt met u over te ondernemen acties. Zij bespreekt met u de voor- en nadelen van deze acties en brengt u zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Algemene Verorderning Gegegevensbescherming (AVG) om met uw gegevens.

 

Contactgegevens van de interne vertrouwenspersonen:

 Naam: Deborah van Dijk en Yolanda Nieuwenhuis

Telefoonnummer: 023-5240508

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan. Dit geldt ook voor het onderwijs. Verreweg de meeste klachten kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team en ouders worden opgelost.

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige. U kunt haar te allen tijde raadplegen en vragen om advies. 

De externe vertrouwenspersoon voor de scholen van de Antoniusschool is Bernadette Hes.

Als erkend en gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is zij
beschikbaar voor leerlingen, ouders en medewerkers. Zij kunnen contact opnemen zodra
er sprake is van ongewenst gedrag of als er klachten zijn over beslissingen van
onderwijsgevenden en/of schoolleiding met betrekking tot het onderwijs en de goede gang van
zaken in de school.

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon:

Bernadette Hes
Tel: 06-25538458
I: www.in-b-tweenadvies.nl
 


Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline