Informatie nieuwe ouders-leerlingen


Aanmelden nieuwe leerlingen

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze school. Het is prettig als ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind.

Per 1 januari 2018 is de wet aangepast voor het aanmelden van leerlingen op de basisschool. Een aanmelding van een kind voorafgaand aan het bereiken van de leeftijd van 3 jaar wordt gezien als een vooraanmelding. Een vooraanmelding mag niet leiden tot een toelatingsbeslissing en een vooraanmelding mag niet automatisch worden omgezet in een aanmelding.

U kunt een vooraanmelding doen door contact met de school op te nemen of door dit formulier  in te vullen en te sturen naar: administratie@antoniusschool.com.

Nieuwe ouders geven we graag uitgebreid informatie over de school. Elk jaar worden de eerste 30 kinderen/ouders op de vooraanmeldlijst rond hun 3e verjaardag uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. In het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school en wordt meer over school verteld. Hierdoor krijgt u een indruk van de werkwijze en visie van de school. Deze wordt gedaan door de directie en geeft de ouders tevens de gelegenheid vragen te stellen. Hierna heeft u de mogelijkheid om uw kind definitief aan te melden voor de Antoniusschool.

De belangstelling voor onze school is zo groot, dat wij na 30 geplaatste kinderen een wachtlijst moeten hanteren.  Het is niet mogelijk om alle belangstellende persoonlijk een rondleiding te geven. Hiervoor is een aantal keer per jaar een rondleiding voor alle geïnteresseerde nieuwe ouders. U kunt zich hiervoor opgeven via administratie@antoniusschool.com .

Groepsplaatsing
De plaatsing van kinderen die instromen in de groep 1/2 wordt bepaald door de directeur, intern begeleider en de betrokken groepsleerkracht(en). Bij deze plaatsing wordt rekening gehouden met de verhouding jongens/meisjes in de groepen, de groepsgrootte, broertjes of zusjes en specifieke kenmerken van de leerlingen.

- Zij-instromers -
Kinderen die van een andere basisschool komen, kunnen worden geplaatst mits de groepsgrootte, de onderwijsbehoefte van de groep en de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling, dit toelaat. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de intern begeleider van de andere school, waar het betreffende kind vandaan komt. Waar nodig worden extra toetsen afgenomen om tot een wel afgewogen oordeel van wel of geen plaatsing te komen. De toets resultaten en informatie van de school van herkomst worden besproken met de directie, de intern begeleider en de leerkracht van de groep waar het kind in wordt geplaatst.

Een overstap van een andere school binnen de gemeente Bloemendaal en Haarlem is alleen mogelijk bij de start van een schooljaar.
 

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline