Schoolbestuur

De school wordt bestuurd door de Stichting R.K. Onderwijs Aerdenhout met als doel: (a) de bevordering van het primair onderwijs in Aerdenhout, en (b) het vormen van een zogenaamde "Brede School", met als drijfveer het bieden van een volledig dagarrangement van onderwijs en opvang. De Stichting beoogt onderwijs te doen geven op katholieke grondslag.

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de Stichting en zorgt dat directie en het team van leerkrachten hun taken optimaal kunnen vervullen. Het bestuur heeft daarbij nadrukkelijk oog voor wensen van ouders, leerlingen, leerkrachten en andere belanghebbenden. Het bestuur komt gemiddeld acht keer per jaar bijeen. De bestuursleden blijven voor een periode van drie jaar aan en kunnen een keer herbenoemd worden. De directie woont de bestuursvergaderingen bij. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur. Heeft u vragen voor het schoolbestuur dan kunt u persoonlijk contact opnemen met één van de leden.

Voorzitter
Veerle Struben 

Penningemeester
Ed Kleene

Remco van Doorn
Claire Recourt
Laura Bins

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline