Raad van Toezicht en bestuurder

Onze school valt onder de Stichting R.K. Onderwijs Aerdenhout. Deze stichting heeft één school onder haar beheer, ook wel een éénpitter genoemd. De stichting wordt geleid door de directeur-bestuurder, Caspar Jacobs. Op het handelen van de directeur-bestuurder wordt toezicht gehouden door een raad van toezicht.


De huidige raad van toezicht stelt zich graag aan u voor:
  • Veerle Struben (voorzitter)
  • Marlijn van der Horst (financiën)
  • Alexander den Hollander (secretaris)
  • Mimi Mascini (HR)
  • Wessel van Soest (onderwijskwaliteit)
De raad van toezicht houdt vanuit hun rol zicht op de directeur-bestuurder en alle bestuurlijke aspecten van de stichting zoals onderwijskwaliteit, continuïteit, middelenbeheer en werkgeverschap. 
De raad van toezicht vergadert gemiddeld 6-8 maal per jaar met de directeur-bestuurder. Twee keer per jaar is er een overleg tussen de raad van toezicht (RvT) en de medezeggenschapsraad (MR).

De RvT-leden blijven voor een periode van vier jaar aan en kunnen een keer herbenoemd worden. De directie woont de RvT-vergaderingen bij.

De bestuurder volgt de code goed bestuur van de PO raad en is transparant in haar beleid en haar belangen naar alle belanghebbende partijen. De toezichthouders houden in de praktijk ogen en oren op het schoolplein open om signalen van ouders op te vangen. 

De raad van toezicht is bereikbaar via het e-mailadres van de voorzitter: veerle.struben@antoniusschool.com

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline